PlantoSys

Wij zijn een innovatief bedrijf dat kennis, ervaring en vernieuwende inzichten vertaalt in praktische oplossingen voor de land- en tuinbouw. Zo hebben we verschillende producten (biostimulanten èn meststoffen) ontwikkeld en in verschillende teelten getest. Deze dragen stuk voor stuk bij aan een duurzamere productie. De beste productvarianten (zowel qua effect, toepasbaarheid als wat betreft gebruiksgemak) hebben we vervolgens op de markt gebracht.

Oorsprong

Sinds onze oprichting in 2010 zijn we inmiddels actief in ruim 30 teelten en meer dan 20 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Oekraïne, Rusland, Frankrijk, Italië, Portugal, Polen en Spanje. We bedienen deze landen inmiddels niet alleen via onze dealers, maar hebben we  ook een internationale bv opgericht: PlantoSys Iberica LDA in Portugal. En we groeien door.

We zijn gestart met een aantal basisingrediënten en -producten. Deze bevatten allemaal natuurlijke bestanddelen. En worden – wanneer toegevoegd aan de bodem - opgenomen door de wortels, en wanneer toegediend middels bladbespuitingen of lvm-en door het blad van uw gewas. Door nieuwe inzichten en concrete vragen uit de markt hebben we ons assortiment de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid en aangepast. De feiten spreken voor zich: we hebben inmiddels diverse producten, met ieder hun specifieke toepassing in vele teelten. Met als belangrijkste uitkomst: tevreden klanten met robuuste en vitale gewassen.

Gezonde planten

We leggen ons erop toe producten te ontwikkelen, op natuurlijke basis, die de plant ondersteunen weerbaar, robuust en vitaal te worden en blijven. Of uw gewas onze producten nu opneemt via de bodem (wortels) of middels hun bladeren, het gebeurt systemisch: door de hele plant heen. In de plant bevorderen ze niet alleen de capaciteit om voedingsstoffen (mineralen, nutriënten) uit de bodem op te nemen, ze bevorderen de groei, het zelfherstellend vermogen, de vitaliteit en verminderen stressreacties. Zo zijn uw gewassen beter bestand tegen weersinvloeden en andere abiotische factoren, wordt hun opnamecapaciteit bevorderd en daarmee hun groei en uw omzet.

Al onze producten hebben een aantal unieke eigenschappen Ze zijn toepasbaar op verschillende gewassen, in verschillende teelten en hebben waar nuttig hun eigen toedieningsmethoden.

Onderzoek en testen

Voordat we in 2011 de eerste producten op de markt brachten, hebben we ze eerst uitvoerig in- en extern getest. Zo hebben we vanaf 2010 (extern) proeven laten uitvoeren door onder meer WUR-Bleiswijk, Botany, Delphy (voorheen DLV Plant-GreenQ) en Vertify. Deze onderzoeksresultaten bevestigen onder meer het effect van wilgenbastextract. Daarnaast blijkt colloïdaal zilver het effect van dit wilgenbastextract te ondersteunen èn de plant weerbaarder te maken. Ook van micro-koper blijken gewassen robuuster en vitaler te worden.

> lees meer over deze en andere ingrediënten

Kennis en ervaring

We kunnen iedere kweker een specifiek advies geven over de toepassing van onze producten. Daarbij maken we enerzijds gebruik van onze eigen gespecialiseerde kennis van plantenteelt, als ook van onze leveranciers en ons uitgebreide dealernetwerk in binnen- en buitenland.

Vanaf 2011 zijn we onze producten ook daadwerkelijk in de markt gaan verkopen. Sindsdien zijn we blijven investeren in onderzoek. We hebben inmiddels dan ook vele jaren ervaring uit de praktijk: bij diverse kwekers, met verschillende gewassen en onder specifieke omstandigheden. Al deze kennis hebben we in onze producten verwerkt om zo het effect en de toepasbaarheid ervan verder te verbeteren.

PlantoSys laat van zich horen op GreenTech juni 2024.

Bodemgesteldheid, kasklimaat, gehanteerde spuittechniek, omvang van de kwekerij en aanwezige kennis. Allemaal zaken die van invloed zijn op uw bedrijf en het resultaat dat u behaalt. Èn zaken die mede bepalen welke (combinatie van) producten u het beste kunt toepassen en op welke manier (toedieningsinterval, dosering, toedieningsmethode).

We adviseren u graag om een zo goed mogelijk effect te behalen bij een zo efficiënt mogelijke inzet van onze producten. Dit kan natuurlijk telefonisch. En indien gewenst, komen we ook graag bij u langs.

Advisering zit ons in het bloed: dat blijkt al uit de manier waarop we onze producten ontwikkeld hebben. Natuurlijk is het uitgangspunt daarbij gedegen eigen kennis, zowel in de breedte als in de diepte en op hoog niveau. Dit aangevuld met jarenlange praktijkervaring.

Maar onze producten waren niet geweest wat ze nu zijn zonder verdere aanvulling door gedegen onderzoek en informatie van vakmensen. Vakmensen waar we in ons dealernetwerk mee samenwerken. En vakmensen zoals u! Kwekers die met hart en ziel werken om hun producten tot de beste te maken, en die met kennis van zaken vooruitkijken.

Met al deze informatie zijn we in staat gebleken slimme combinaties te maken (waar mogelijk) of juist ingrediënten apart inzetbaar te maken (waar nuttig). Zo hopen we u zo vaak als mogelijk een geschikte, passende oplossing voor uw specifieke situatie te kunnen bieden.

En we staan niet stil. Nog dagelijks doen we nieuwe ervaringen op, zelf of erop geattendeerd door kwekers die onze producten gebruiken. We blijven investeren in onderzoek, wat ons weer nieuwe informatie op kan leveren.

Onze producten zijn (op Ds-Kalk na, waarvan we adviseren het alleen in combinatie met ManZincum en Cuprum in te zetten) solo in te zetten. Passend binnen een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak is op onze producten incidenteel ook aanvulling met chemische middelen mogelijk. Ook hierbij adviseren wij u graag, zowel inhoudelijk als wat betreft de juiste doseringen.

Geregistreerde merknamen

En mocht u na het lezen van bovenstaande nieuwsgierig zijn in welke markten onze producten allemaal geregistreerd zijn? Neem dan contact op met Wytske Elzinga op email administratie[at]plantosys.nl, of bel (0)6 - 47 03 77 13.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

+31 (0)6 49 33 49 30E-mail

Algemeen directeur en adviseur boomteelt en zachtfruit

nldeenruworld

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

+31 (0)6 57 18 34 89E-mail

Adviseur glastuinbouw, in België tevens adviseur voor overige teelten

nlbe

Jesse Jochems

Uw adviseur

Jesse Jochems

+31 (0)6 51 54 07 36E-mail

Adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenten

nl

Top