OK

In verband met nieuwe EU-wetgeving werken wij aan onze website.
Mogelijk werken links naar informatiepagina's tijdelijk niet.
Onze excuses voor het ongemak.

PlantoSys

Wij zijn een innovatief bedrijf dat kennis, ervaring en vernieuwende inzichten vertaalt in praktische oplossingen voor de land- en tuinbouw. Zo hebben we verschillende producten (biostimulanten èn meststoffen) ontwikkeld en in verschillende teelten getest. Deze dragen stuk voor stuk bij aan een duurzamere productie. De beste productvarianten (zowel qua effect, toepasbaarheid als wat betreft gebruiksgemak) hebben we vervolgens op de markt gebracht.

Oorsprong

Sinds onze oprichting in 2010 zijn we inmiddels actief in ruim 30 teelten en meer dan 20 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Italië, Portugal, Polen, Spanje en Tsjechië. En we groeien door.
agrosys GmbH is onze dealer voor de Zwitserse markt.

We zijn gestart met een aantal basisingrediënten en -producten. Deze bevatten allemaal natuurlijke bestanddelen. En worden – wanneer toegevoegd aan de bodem - opgenomen door de wortels, en wanneer toegediend middels bladbespuitingen of lvm-en door het blad van uw gewas. Door nieuwe inzichten en concrete vragen uit de markt hebben we ons assortiment de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid en aangepast. De feiten spreken voor zich: we hebben inmiddels tien producten, met ieder hun specifieke toepassing in vele teelten. Met als belangrijkste uitkomst: tevreden klanten met robuuste en vitale gewassen.

Gezonde planten

We leggen ons erop toe producten te ontwikkelen die de plant ondersteunen gezond, robuust en vitaal te worden en blijven. Of uw gewas onze producten nu opneemt via de bodem (wortels) of middels hun bladeren, het gebeurt systemisch: door de hele plant heen. In de plant bevorderen ze niet alleen de capaciteit om voedingsstoffen (mineralen, nutriënten) uit de bodem op te nemen, ze bevorderen de groei, het zelfherstellend vermogen en de vitaliteit. Zo zijn uw gewassen beter bestand tegen weersinvloeden en andere abiotische factoren en wordt hun opnamecapaciteit bevorderd.

Al onze producten hebben een aantal  unieke eigenschappen Ze zijn toepasbaar op verschillende gewassen, in verschillende teelten en hebben waar nuttig hun eigen toedieningsmethoden.

Onderzoek en testen

Voordat we in 2011 de eerste producten op de markt brachten, hebben we ze eerst uitvoerig in- en extern getest. Zo hebben we vanaf 2010 (extern) proeven laten uitvoeren door onder meer WUR-Bleiswijk, Botany, Delphy (voorheen DLV Plant-GreenQ) en Proeftuin Zwaagdijk. Deze onderzoeksresultaten bevestigen onder meer het effect van wilgenbastextract. Daarnaast blijkt nano-zilver het effect van dit wilgenbastextract te ondersteunen èn de plant weerbaarder te maken. Ook van micro-koper blijken gewassen robuuster en vitaler te worden.

> lees meer over de ingrediënten wilgenbastextract, colloïdaal-zilver en micro-koper

Kennis en ervaring

We kunnen iedere kweker een specifiek advies geven over de toepassing van onze producten. Daarbij maken we enerzijds gebruik van onze eigen gespecialiseerde kennis van plantenteelt, als ook van onze leveranciers en ons uitgebreide dealernetwerk in binnen- en buitenland:

Vanaf 2011 zijn we onze producten ook daadwerkelijk in de markt gaan verkopen. Sindsdien zijn we blijven investeren in onderzoek. We hebben inmiddels dan ook meer dan acht jaar ervaring uit de praktijk: bij diverse kwekers, met verschillende gewassen en onder specifieke omstandigheden. Al deze kennis hebben we in onze producten verwerkt om zo de werking en toepasbaarheid ervan verder te verbeteren.