OK

In verband met nieuwe EU-wetgeving werken wij aan onze website.
Mogelijk werken links naar informatiepagina's tijdelijk niet.
Onze excuses voor het ongemak.

Waarom geven we nog maar zo weinig Productinformatie?

U bent van ons gewend op onze site uitvoerige informatie te lezen over onze producten, hun effect en toepassing(en).

Door de Europese meststoffenverordening (EU 2019/1009) worden we inmiddels beperkt in wat we nog mogen communiceren over biostimulanten.

Deze EU-verordening is een antwoord op onduidelijkheid in de markt daar waar het gaat om verschillen tussen zogenaamde ‘groene middelen’ (biostimulanten, plantversterkers, middelen van natuurlijke oorsprong) en bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen, biociden, basisstoffen).
Deze wet is inmiddels in de EU in werking getreden en zal per EU-lidstaat verder vertaald worden naar nationale wetgeving en effectief gemaakt worden.

Biostimulant of gewasbeschermingsmiddel 

Volgens deze verordening is een stof of product een biostimulant als het efficiënt gebruik van nutriënten stimuleert. Als het de tolerantie voor a-biotische stress (hitte, droogte, verzilting) verbetert, kwaliteitskenmerken verbetert of beschikbaarheid van in de bodem of rhizosfeer vastgehouden nutriënten verbetert.

Voor gewasbeschermingsmiddelen – werking tegen biotische factoren (zoals schimmels, bacteriën of schadelijke insecten) - geldt andere wetgeving. Deze middelen moeten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) als zodanig zijn toegelaten, met alle investeringen (financieel en qua tijd), opening van receptuurzaken en dossiervorming vandien.

Alle claims ten aanzien van de werking van producten of stoffen tegen bacteriën, schimmels of schadelijke insecten (zgn. biotische factoren) zijn uitdrukkelijk verboden. Want dan is het product / de stof volgens de gewasbeschermingswet een gewasbeschermingsmiddel en moet voor de stof of het product een toelating worden aangevraagd bij respectievelijk EFSA en College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). Dit vraagt meer dan uitgebreide dossiervorming – met alle risico’s op het vrijgeven van receptuur – en buitensporige tijdsinvesteringen voor een bedrijf als het onze in het mkb, om nog maar te zwijgen van de ettelijke miljoenen euro’s per aanvraag (en in ons geval zelfs meerdere keren).

Kort samengevat betekent dit dat we het ons vooralsnog niet kunnen veroorloven voor onze producten toelating aan te vragen. Daar hoort uiteraard bij dat we ons aan de wetgeving houden en we u helaas niet meer uitgebreider mogen informeren dan wij in de aangepaste beschrijvingen doen.

Zodra bekend is wat er in een dossier moet komen te staan en bij welke instantie om een status als biostimulant te kunnen aanvragen, zullen we dit voor onze producten gaan doen.

Natuurlijk hebben we ons aan de wet te houden. Dit brengt me zich mee dat we u helaas niet meer uitgebreider mogen informeren dan wij in de aangepaste beschrijvingen doen.