Waarom geven we nog maar zo weinig Productinformatie?

Door de EU Meststoffenverordening (EU 2019/1009) zijn we op dit moment beperkt in wat we mogen zeggen over biostimulanten. We moeten ons aan de wetgeving houden en mogen u helaas niet gedetailleerder informeren dan we in de gewijzigde beschrijvingen doen.

Oorsprong

Sinds onze oprichting in 2010 zijn we inmiddels actief in ruim 30 teelten en meer dan 20 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Oekraïne, Rusland, Frankrijk, Italië, Portugal, Polen en Spanje. We bedienen deze landen inmiddels niet alleen via onze dealers, maar hebben we  ook een internationale bv's opgericht: PlantoSys Iberica LDA in Portugal. En we groeien door.

We zijn gestart met een aantal basisingrediënten en -producten. Deze bevatten allemaal natuurlijke bestanddelen. En worden – wanneer toegevoegd aan de bodem - opgenomen door de wortels, en wanneer toegediend middels bladbespuitingen of lvm-en door het blad van uw gewas. Door nieuwe inzichten en concrete vragen uit de markt hebben we ons assortiment de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid en aangepast. De feiten spreken voor zich: we hebben inmiddels tien producten, met ieder hun specifieke toepassing in vele teelten. Met als belangrijkste uitkomst: tevreden klanten met robuuste en vitale gewassen.

Gezonde planten

We leggen ons erop toe producten te ontwikkelen, op natuurlijke basis, die de plant ondersteunen weerbaar, robuust en vitaal te worden en blijven. Of uw gewas onze producten nu opneemt via de bodem (wortels) of middels hun bladeren, het gebeurt systemisch: door de hele plant heen. In de plant bevorderen ze niet alleen de capaciteit om voedingsstoffen (mineralen, nutriënten) uit de bodem op te nemen, ze bevorderen de groei, het zelfherstellend vermogen, de vitaliteit en verminderen stressreacties. Zo zijn uw gewassen beter bestand tegen weersinvloeden en andere abiotische factoren, wordt hun opnamecapaciteit bevorderd en daarmee hun groei en uw omzet.

Al onze producten hebben een aantal unieke eigenschappen Ze zijn toepasbaar op verschillende gewassen, in verschillende teelten en hebben waar nuttig hun eigen toedieningsmethoden.

Onderzoek en testen

Voordat we in 2011 de eerste producten op de markt brachten, hebben we ze eerst uitvoerig in- en extern getest. Zo hebben we vanaf 2010 (extern) proeven laten uitvoeren door onder meer WUR-Bleiswijk, Botany, Delphy (voorheen DLV Plant-GreenQ) en Vertify. Deze onderzoeksresultaten bevestigen onder meer het effect van wilgenbastextract. Daarnaast blijkt colloïdaal zilver het effect van dit wilgenbastextract te ondersteunen èn de plant weerbaarder te maken. Ook van micro-koper blijken gewassen robuuster en vitaler te worden.

> lees meer over deze en andere ingrediënten

Kennis en ervaring

We kunnen iedere kweker een specifiek advies geven over de toepassing van onze producten. Daarbij maken we enerzijds gebruik van onze eigen gespecialiseerde kennis van plantenteelt, als ook van onze leveranciers en ons uitgebreide dealernetwerk in binnen- en buitenland.

Vanaf 2011 zijn we onze producten ook daadwerkelijk in de markt gaan verkopen. Sindsdien zijn we blijven investeren in onderzoek. We hebben inmiddels dan ook vele jaren ervaring uit de praktijk: bij diverse kwekers, met verschillende gewassen en onder specifieke omstandigheden. Al deze kennis hebben we in onze producten verwerkt om zo het effect en de toepasbaarheid ervan verder te verbeteren.

PlantoSys laat van zich horen op de Aardbeiendag in Januari 2020.

U bent van ons gewend op onze site uitvoerige informatie te lezen over onze producten, hun effect en toepassing(en).

Door de Europese meststoffenverordening (EU 2019/1009) worden we inmiddels beperkt in wat we nog mogen communiceren over biostimulanten.

Deze EU-verordening is een antwoord op onduidelijkheid in de markt daar waar het gaat om verschillen tussen zogenaamde ‘groene producten’ (zoals biostimulanten, plantversterkers en middelen van natuurlijke oorsprong) en gewasbeschermingsmiddelen
Deze wet is inmiddels in de EU in werking getreden en zal per EU-lidstaat verder vertaald worden naar nationale wetgeving en effectief gemaakt worden.

Biostimulant of gewasbeschermingsmiddel 

Volgens deze verordening is een stof of product een biostimulant als het efficiënt gebruik van nutriënten stimuleert. Als het de tolerantie voor abiotische stress (hitte, droogte, verzilting) verbetert, kwaliteitskenmerken verbetert of beschikbaarheid van in de bodem of rhizosfeer vastgehouden nutriënten verbetert.

Voor gewasbeschermingsmiddelen – werking tegen biotische factoren (zoals schimmels, bacteriën of schadelijke insecten) - geldt andere wetgeving. Deze middelen moeten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) als zodanig zijn toegelaten, met alle investeringen (financieel en qua tijd), opening van receptuurzaken en dossiervorming vandien.

Alle claims ten aanzien van de werking van producten of stoffen tegen bacteriën, schimmels of schadelijke insecten (zgn. biotische factoren) zijn uitdrukkelijk verboden. Want dan is het product / de stof volgens de gewasbeschermingswet een gewasbeschermingsmiddel en moet voor de stof of het product een toelating worden aangevraagd bij respectievelijk EFSA en College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). Dit vraagt meer dan uitgebreide dossiervorming – met alle risico’s op het vrijgeven van receptuur – en buitensporige tijdsinvesteringen voor een bedrijf als het onze in het mkb, om nog maar te zwijgen van de ettelijke miljoenen euro’s per aanvraag (en in ons geval zelfs meerdere keren).

Kort samengevat betekent dit dat we het ons vooralsnog niet kunnen veroorloven voor onze producten toelating aan te vragen. Daar hoort uiteraard bij dat we ons aan de wetgeving houden en we u helaas niet meer uitgebreider mogen informeren dan wij in de aangepaste beschrijvingen doen.

Zodra bekend is wat er in een dossier moet komen te staan en bij welke instantie om een status als biostimulant te kunnen aanvragen, zullen we dit voor onze producten gaan doen.

Natuurlijk hebben we ons aan de wet te houden. Dit brengt met zich mee dat we u helaas niet meer uitgebreider mogen informeren dan wij in de aangepaste beschrijvingen doen.

Bodemgesteldheid, kasklimaat, gehanteerde spuittechniek, omvang van de kwekerij en aanwezige kennis. Allemaal zaken die van invloed zijn op uw bedrijf en het resultaat dat u behaalt. Èn zaken die mede bepalen welke (combinatie van) producten u het beste kunt toepassen en op welke manier (toedieningsinterval, dosering, toedieningsmethode).

We adviseren u graag om een zo goed mogelijk effect te behalen bij een zo efficiënt mogelijke inzet van onze producten. Dit kan natuurlijk telefonisch. En indien gewenst, komen we ook graag bij u langs.

Advisering zit ons in het bloed: dat blijkt al uit de manier waarop we onze producten ontwikkeld hebben. Natuurlijk is het uitgangspunt daarbij gedegen eigen kennis, zowel in de breedte als in de diepte en op hoog niveau. Dit aangevuld met jarenlange praktijkervaring.

Maar onze producten waren niet geweest wat ze nu zijn zonder verdere aanvulling door gedegen onderzoek en informatie van vakmensen. Vakmensen waar we in ons dealernetwerk mee samenwerken. En vakmensen zoals u! Kwekers die met hart en ziel werken om hun producten tot de beste te maken, en die met kennis van zaken vooruitkijken.

Met al deze informatie zijn we in staat gebleken slimme combinaties te maken (waar mogelijk) of juist ingrediënten apart inzetbaar te maken (waar nuttig). Zo hopen we u zo vaak als mogelijk een geschikte, passende oplossing voor uw specifieke situatie te kunnen bieden.

En we staan niet stil. Nog dagelijks doen we nieuwe ervaringen op, zelf of erop geattendeerd door kwekers die onze producten gebruiken. We blijven investeren in onderzoek, wat ons weer nieuwe informatie op kan leveren.

Onze producten zijn (op Ds-Kalk na, waarvan we adviseren het alleen in combinatie met ManZincum en Cuprum in te zetten) solo in te zetten. Passend binnen een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak is op onze producten incidenteel ook aanvulling met chemische middelen mogelijk. Ook hierbij adviseren wij u graag, zowel inhoudelijk als wat betreft de juiste doseringen.

Geregistreerde merknamen

En mocht u na het lezen van bovenstaande nieuwsgierig zijn in welke markten onze producten allemaal geregistreerd zijn? Neem dan contact op met Wytske Elzinga op email administratie[at]plantosys.nl, of bel (0)6 - 47 03 77 13.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

+31 (0)6 49 33 49 30E-mail

Algemeen directeur en adviseur boomteelt en zachtfruit

nldeenesptfrruworld

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

+31 (0)6 57 18 34 89E-mail

Adviseur sierteelt

nlbe

Jesse Jochems

Uw adviseur

Jesse Jochems

+31 (0)6 51 54 07 36E-mail

Adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenten

nl