Wilgenbastextract

Door wilgenbastextract van buitenaf, via bladbespuitingen of via wortelopname aan de plant toe te voegen, stijgt de concentratie in de gehele plant, met een robuuster en vitaler gewas tot gevolg.

Door enerzijds een doordachte en gerichte gewasbeschermingsaanpak te hanteren, met producten op natuurlijke basis waar mogelijk en alleen nog inzet van chemische producten waar noodzakelijk (geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak - IPM).

Door vervolgens binnen deze aanpak naar het gehele gewas te kijken: zijn er gebreken, wat heeft het nodig om optimaal te kunnen groeien, gezond te worden en te blijven, oftewel onze systeemgerichte aanpak

En tot slot met producten te werken die tekorten aanvullen waar nodig en de algehele weerstand van uw gewas op niveau brengen en houden. Producten bestaande uit ingrediënten op basis van de natuur.

Deze aanpak en producten leiden samen tot een groot aantal voordelen, voor uw gewassen en dus voor u. In termen van kwaliteit, productie, residuvrij telen en bewaarbaarheid.

 

Onze visie op ‘natuurlijk’ in relatie tot chemie

De inzet van ecologische gewasbescherming - waaronder natuurlijke vijanden, groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten, zoals die van PlantoSys - is niet meer weg te denken uit de moderne, professionele land- en tuinbouw. Maar soms blijkt deze aanpak alléén niet voldoende: helemaal zonder chemie. Veel telers kiezen dan ook voor een zogenaamde geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak, ook wel Integrated Pest Management of IPM genoemd. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van biologie (bodemvruchtbaarheid, inzet van natuurlijke vijanden en biostimulanten zoals de onze) en chemische gewasbescherming.

Met natuurlijke producten als basis en alleen nog daar waar het kortstondig nodig is, chemie inzetten: incidenteel dus. Op deze manier maken we zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de natuur zelf, belasten we het milieu vele malen minder. Èn voldoen we aan de steeds strenger wordende wetgeving op dit vlak.

Verschuiving in denken en doen

Deze geïntegreerde aanpak brengt een verschuiving in denken met zich mee: van bestrijding naar preventie. Van vooral genezen naar steeds meer voorkómen. Van denken vanuit de chemische mogelijkheden en alleen daar waar die achterblijven, alternatieven gaan zoeken in een natuurlijker aanpak, naar juist andersom: met natuurlijke producten zoveel mogelijk sterke, weerbare gewassen kweken, die tegen een stootje kunnen. En juist chemische producten ‘achter de hand’ houden voor dìe gevallen waar het met de natuurlijke aanpak net nog niet voldoende lukt. Incidenteel dus.

Want gezonde, vitale gewassen, die in balans zijn (geen gebrek vertonen) en weerbaar zijn, zijn goed voorbereid op mogelijke infecties, schadelijke insecten of andere ongunstige invloeden van buitenaf. En kunnen daar adequaat op reageren.

En combineren we uw kennis en ervaring met de onze, dan komt u tot de mooiste resultaten: u verbouwt weerbare gewassen, die tegen een stootje kunnen. Steeds meer op een duurzame, natuurlijke manier. Met efficiënte èn effectieve inzet van onze producten die de natuur zo min mogelijk belasten, haar tekorten juist aanvullen en haar een handje helpen daar waar nodig. Met behoud en zelfs verbetering van productie, kwaliteit (ook bewaarbaarheid) èn wat betreft hoeveelheid.

Aangetoond

Uit steeds meer onderzoeken blijken de voordelen van deze geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak. We blijven hier onderzoek naar doen. Zodra we nieuwe onderzoeksgegevens hebben, voegen we die hier toe:

 • In de teelt van doordragers (aardbeien) blijkt dat het toepassen van Nutricin, in aanvulling op de conventionele teeltmethode, leidt tot een verhoogde plantweerbaarheid, met een betere opbrengst als gevolg (5,2% meer kilo's). Hieruit blijkt IPM ook geschikt te zijn voor teelten die een langere periode beslaan, zoals bij doordragers.

 

Alleen zelfstandig of soms ook samen?

Onze producten worden in principe zelfstandig ingezet. Mochten er incidenteel tijdelijk chemische middelen nodig zijn, kunnen die vaak in aanvulling op onze producten worden ingezet. Passend binnen IPM.

Wij helpen u graag hierbij de juiste keuzes te maken!

PlantoSys ontwikkelt producten om in verschillende teelten planten vitaal en gezond te houden, ook bij ongunstige (teelt)omstandigheden. Hiertoe hebben we zowel biostimulanten in ons assortiment als (CE-)meststoffen.

Met onze biostimulanten richten we ons op de gevolgen van abiotische (stress)factoren zoals weersinvloeden (hagelschade, zon, temperatuursverschillen), de hoeveelheid licht, samenstelling van de bodem (verschraling).

En onze (CE-)meststoffen kunnen worden ingezet bij een gebrek, of, beter nog, om een gebrek te voorkomen. PlantoSys heeft specifieke meststoffen met koper (Cu), mangaan (Mn), zink, (Zn) en calcium (Ca). Stuk voor stuk elementen die nodig zijn hetzij bij fotosynthese, hetzij bij de aanmaak van eiwitten (Cu), of de aanmaak van fytoplasten. Daarnaast zorgt Calcium voor stevige cellen en daarmee een weerbaar gewas.

We hangen een systeemgerichte aanpak aan, of het nu onze biostimulanten betreft of onze meststoffen of een combinatie van beide. Dat is ook waar het ‘Sys’ in PlantoSys voor staat. Het zit ons in de genen: we beogen met onze producten het gehele systeem te versterken en het zelfherstellend vermogen te stimuleren. Dit doen we door middel van toediening van buitenaf (via bladbespuitingen en opname via de wortels) met effecten binnen in de plant. Onze ingrediënten bereiken de gehele plant en helpen het gewas zich zelf te versterken van binnenuit.

We maken hierbij gebruik van kennis die we rechtstreeks uit de natuur zelf halen. Zo hebben we (organische) producten ontwikkeld in gemakkelijk opneembare vorm en in diverse effectieve combinaties van de volgende ingredienten: aminozuren, wilgenbastextractsilicium, colloïdaal zilver, micro-kopermangaan en micro-zink en zeewierextract). Ieder met hun eigen specifieke effecten, solo in te zetten of in elkaar versterkende combinaties. En altijd gebaseerd op de natuur, zelfs aanvullend hierop, daar waar de natuur verschraalt. Ze zijn dus herkenbaar en gemakkelijk opneembaar voor uw gewassen, die hiermee gezonder, vitaler en robuuster worden en blijven.

Op deze ingrediënten passen we waar nuttig een unieke bewerking toe die maakt dat ze langer hun positieve effecten behouden: een verschil van 2 naar wel 6 of 7 dagen. En we maken gebruik van elkaar versterkende combinaties: ook hier komt het systeemgerichte denken in naar voren.

Een kleine greep uit onze zeer diverse oplossingen en hun effecten:

Steeds op basis van steeds deze uitgangspunten (systemisch, versterkend en op basis van de natuur zelf) hebben we onze producten ontwikkeld, getest en op de markt gebracht. En door de jaren heen hebben we ze inmiddels ook kunnen aanpassen aan specifieke teelten en toedieningsmethoden. Zo hebben we inmiddels ruime ervaring in onder meer de volgende sectoren: glasgroenten, potplanten, snijbloemen, bollen, boomteelt, kruiden, pit- en steenfruit, zachtfruit en pootgoed.

Bij de ontwikkeling van onze producten hanteren we een aantal strenge criteria. Dit heeft ertoe geleid dat we producten hebben die aan vele eisen en wensen voldoen en de volgende voordelen hebben:
 

 • Al onze producten zijn van natuurlijke oorsprong.
   
 • SalicylPuur en SilicaPower zijn specifiek geschikt voor de biologische teelt en
 • ze zijn speciaal ontwikkeld voor de glastuinbouw om mee te druppelen vanuit de A-mestbak.
   
 • Een aantal producten wordt aangemerkt als CE-meststof (ArgicinPlus, ArgentumCuprumDs-Kalk en ManZincum),
 • En een aantal als biostimulant (Nutricin, SalicylPuur en SilicaPower).
   
 • Sommige zijn speciaal ontwikkeld voor de glastuinbouw om mee te druppelen vanuit de A-mestbak (SalicylPuur, SilicaPower),
 • andere zijn juist geschikt om te spuiten of te LVM-en (ArgicinPlus, Argentum, Cuprum).
   
 • Onze producten zijn solo in te zetten.
  Indien noodzakelijk kan aan een aantal van onze producten incidenteel chemie worden toegevoegd. We adviseren u hierbij graag, ook wat betreft de juist doseringen.
   
 • Sommige ingrediënten zijn zò geschikt om gecombineerd toe te passen dat we er aparte samenstellingen van hebben gemaakt: wel zo gemakkelijk toe te passen èn bewezen effectiever (ArgicinPlus, ManZincum en Nutricin).
 • Andere ingrediënten bleken ook afzonderlijk goed in te zetten: in een aantal gevallen wel zo kostenefficiënt! (Argentum, Cuprum, Ds-Kalk, SalicylPuur, SilicaPower).
   
 • Acht van onze ingrediënten verdienen hier extra aandacht omdat ze bijzondere effecten hebben:
 • De metaaldeeltjes (partikeltjes) in onze producten:
  • gaan in oplossing niet samenklonteren, waardoor het product 2 jaar (en zelfs langer) stabiel blijft
  • blijven als een ‘magneetje’ aan het blad hangen. Hierdoor is hun plantversterkende effect beter en spoelen door regen niet af. 
    
 • Voor al onze producten geldt: geen residu, geen groeiremming, geen re-entry en er hoeft geen veiligheidstermijn in acht genomen te worden bij de oogst!


En we staan niet stil. Nog dagelijks doen we nieuwe ervaringen op. Zelf, via onze distributeurs of erop geattendeerd door kwekers die onze producten gebruiken. We blijven investeren in onderzoek wat ons nog weer nieuwe informatie op kan leveren. En we blijven ernaar streven zo effectief mogelijke producten te maken.

Geregistreerde merknamen

En mocht u benieuwd zijn in welke markten onze producten allemaal zijn geregistreerd?
Neem dan contact op met Wytske Elzinga op
(0)6 - 47 03 77 13 of administratie[at]plantosys.nl.

Bij de weerbaarheid van uw gewassen spelen er - naast dat ze een gezonde (voedings)bodem nodig hebben, drie verdedigingsroutes in de plant zelf een rol. Deze zijn genoemd naar het plantenhormoon dat de route in gang zet:

 • de abscisinezuurroute – maakt de plant weerbaar tegen bijvoorbeeld zoutovermaat of te hoge temperaturen,
 • de jasmonzuurroute – speelt een rol bij necrotrofe schimmels en bij insecten,
 • de salicylzuurroute – functioneert vooral bij aantasting door biotrofe schimmels, die belang hebben bij nog levende cellen, en bacteriën en virussen.

 

Onderstaande ingrediënten vormen de natuurlijke basis van onze producten. Afhankelijk van de teelt waarvoor het product ontwikkeld is, de toedieningsvorm en/of andere aanvullende praktische wensen, komen ze soms afzonderlijk en soms in combinatie voor.

We houden namelijk bij de ontwikkeling van onze producten niet alleen rekening met de diversiteit aan gewassen / teelten, maar ook met de verschillende toedieningsmethoden (druppelen, spuiten, LVM-en, etc.).

Lijst bestanddelen

 • Wilgenbastextract

  Door wilgenbastextract van buitenaf, via bladbespuitingen of via wortelopname aan de plant toe te voegen, stijgt de concentratie in de gehele plant, met een robuuster en vitaler gewas tot gevolg.

 • Colloïdaal zilver

  Colloïdaal zilver speelt een belangrijke rol bij de groei van uw gewas, de opname-capaciteit van spoorelementen en dus uw opbrengsten. 

 • Micro-koper

  Micro-koper (Cu) versterkt uw planten en heeft een functie bij de aanmaak van eiwitten. 

 • Mangaan en micro-zink

  Mangaan (Mn) en zink (Zn) maken de plant robuuster en verhogen de plantweerbaarheid.

 • Silicium (orthokiezelzuur)

  Silicium (Si) versterkt de celwand en de opperhuid van het blad. Daarnaast zorgt Si voor een beter verdeling van Ca en Mn door de hele plant en helpt het droogtestress te verminderen. Het bevordert fotosynthese en heeft zichtbare effecten op bloemkleur, bladstand en doorworteling, met directe invloed op de kwaliteit van uw gewas.

 • 97% Kalk

  Met slechts zeer weinig van onze specifieke vorm van kalk (Ca(OH)2) verhoogt u al het Ca-gehalte in uw gewas. 

 • Aminozuren

  Aminozuren werken als bouwstenen. Ze helpen een sterker, energieker gewas te telen. Dit gebeurt zowel via verbeterde wortelontwikkeling, door verhoogde stressbestendigheid, en door positieve effecten op de energiehuishouding.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

+31 (0)6 49 33 49 30E-mail

Algemeen directeur en adviseur boomteelt en zachtfruit

nldeenruworld

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

+31 (0)6 57 18 34 89E-mail

Adviseur glastuinbouw, in België tevens adviseur voor overige teelten

nlbe

Jesse Jochems

Uw adviseur

Jesse Jochems

+31 (0)6 51 54 07 36E-mail

Adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenten

nl

Top