Hardere planten en insectengaas verminderen potwormpopulatie

Potwormen (muggenlarven van Lyprauta cambria en Lyprauta chacoensis) is al langdurig een probleem in de opkweek van Phalaenopsis. Een beproefde en veelvuldig gebruikte methode tegenwoordig om problemen voor te blijven, is het afdekken van het gewas met insectengaas gedurende de eerste 12-15 weken van de opkweek (opkweekfase 1). Daarna worden de netten vanwege het veranderde microklimaat verwijderd. Om óók in het resterende deel van de opkweek (opkweekfase 2) potwormproblemen via de plant te minimaliseren, is het advies in die periode wekelijks ConSecta in te zetten.

Deze met kruidenextracten verrijkte EG-meststof zorgt voor een wortelmilieu dat optimaal vocht en voedingsstoffen opneemt en draagt daarmee bij aan een harder en weerbaarder gewas. Een dergelijk gewas is oninteressant voor de potworm. Zowel het insectengaas als, indirect de ConSecta, verstoren de populatieopbouw van potwormen zodat de aantallen laag blijven. Om maximaal van het effect van insectengaas te profiteren is het noodzakelijk dat deze onder de opkweektafel wordt dichtgemaakt.

Adviesdosering ConSecta: 5 liter per hectare meegeven in de laatste 2 liter van de beregening. Herhaal dit wekelijks. ConSecta kan overigens niet worden toegepast in combinatie met waterstofperoxide of andere (chloorhoudende) middelen. Neem in voorkomend geval contact op voor onze oplossing.

Silicium vermindert negatieve effecten microklimaat insectengaas
Zoals al eerder genoemd zorgt het inzetten van insectengaas gedurende de eerste fase van de opkweek voor een ander microklimaat waarin de planten opgroeien. Hierin worden de planten zachter en zijn ze gevoeliger voor ziekten en plagen zodra het insectengaas weer wordt verwijderd. Om de gevolgen hiervan te beperken is het advies de planten in opkweekfase 1 te versterken met silicium waarbij zowel de celwanden van blad en bladrozet en de opperhuid van het blad worden versterkt.

Silicium toedienen kan door wekelijks 0,5 liter per hectare  SilicaPower (biostimulant met hoge concentratie opneembaar silicium) mee te geven via de beregening. Naast plantversterking draagt silicium bij aan de regulering van verdamping. Het zorgt voor een betere opname en transport van calcium en magnesium door de plant, waardoor deze minder last heeft van droogtestress.

Voor de biologische kwekers
Zowel SilicaPower als BioSecta (biologische variant van ConSecta) staan op de SKAL-inputlijst en zijn dus inzetbaar in de biologische opkweek.

Heeft u vragen of wilt u nadere uitleg over bovenstaande teeltadviezen voor Phalaenopsis?
Onze adviseur Leo Hoogeveen kent alle ins en outs van de Phalaenopsisteelt. Bel hem als u vragen heeft hoe bovenstaande adviezen het best toepasbaar zijn binnen uw eigen specifieke bedrijfssituatie.
Leo is telefonisch bereikbaar op 06 57 18 34 89 of stuur hem een bericht.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

+31 (0)6 49 33 49 30E-mail

Algemeen directeur en adviseur boomteelt en zachtfruit

nldeenesptfrruworld

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

+31 (0)6 57 18 34 89E-mail

Adviseur sierteelt

nlbe

Jesse Jochems

Uw adviseur

Jesse Jochems

+31 (0)6 51 54 07 36E-mail

Adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenten

nl