SilicaPower

SilicaPower

Silicium (orthokiezelzuur) versterkt de celwand en opperhuid van blad, waardoor schimmels beduidend minder makkelijk een blad kunnen infecteren. Daarnaast zorgt Silicium (Si) voor een betere verdeling van Calcium (Ca) en Magnesium (Mn) door de plant. Ook helpt het droogtestress te verminderen. Lees ons uitgebreidere artikel over het element Si.

Met 3% orthokiezelzuur heeft onze siliciummeststof SilicaPower een hoge concentratie Si die voor de plant gemakkelijk opneembaar is. Dit is in onderstaande tabel duidelijk te zien. 


Uit plantsapmetingen in 3 cultivars snijhortensia blijkt duidelijk de stijging in Si.

Dosering

 • Spuiten: 100 ml SilicaPower/100 liter water met minimaal 500 ml/ha.
  of
 • Meedoseren vanuit de A-bak of aparte meezuigbak: 350 ml SilicaPower/ha/week.

Spuitinterval

Elke 7 dagen spuiten, of enkele malen om de 5 dagen om droogtestress tijdens droge periodes te verminderen.

Voordelen SilicaPower

 • intensere bloemkleur; blijft ook bij uitbloeien
 • dikker, harder blad en betere bladstand
 • sterkere celwanden
 • betere doorworteling
 • hogere chlorofylproductie, leidt tot meer fotosynthese
 • plantweerbaarheid neemt toe
   
 • transpiratie neemt af, minder droogtestress
 • herverdeling Ca en Mn, waardoor minder kans op nutriëntenvergiftiging
 • grotere hoeveelheid van CO2-bindend enzym Rubisco
 • makkelijk opneembare vorm Si:
  SiO2 zelf is niet opneembaar. Orthokiezelzuur (H4SiO4) in SilicaPower wel makkelijk toepasbaar, zowel via de mestbak als via bladbespuiting
   
 • vloeistof lost gemakkelijk op in de mestbak

 • minder Si nodig voor hetzelfde resultaat

 • zeer prijsgunstig in vergelijking met overige siliciumproducten

 • pH-neutraal: geen aanzuring nodig achteraf

 • 100% systemisch: wat gespoten wordt op het blad is direct terug te vinden in de wortel
 • geen residu, geen groeiremming, geen re-entry, geen veiligheidstermijn

 

Kortom: uw productie stijgt en de kwaliteit van uw gewas neemt toe.
Deze voordelen behaalt u door toevoeging van het element Si enerzijds, gecombineerd met de specifieke voordelen door gebruik van SilicaPower. 

Tips en trucs

 • Maak met silicium de celwanden sterker en het bladoppervlak harder. Zo krijgen schimmels en bacteriën minder kans de plant te infecteren.
  Onze ervaring leert dat dit onder andere gebeurt bij Erwinia in Phalaenopsis. Lees onze ervaringen en advies inzake Erwinia in Phalaenopsis.
 • Hier vindt u aanvullende informatie over Si als element en over onze concrete resultaten met onze siliciummeststof in de glastuinbouw en pootaardappelen.

 • Uit een artikel in Onder Glas over SilicaPower blijken de grote voordelen van SilicaPower, waardoor nu in teelten onder glas volop biologisch bestreden kan gaan worden.

 • Mocht u de inhoud van deze pagina op uw gemak willen nalezen, print dan onze flyer over SilicaPower (pdf).

Vragen of advies?

Heeft u vragen of wilt u advies op maat? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Verwante producten