Sterke weerbare komkommerplanten met SilicaPower!

Met SilicaPower de juíste siliciumconcentratie
Silicium is door de komkommerplant alleen opneembaar in de vorm van orthokiezelzuur. Voor een optimale werking is het van wezenlijk belang dat de plant continu een juiste concentratie van silicium krijgt aangeboden. SilicaPower is een kant en klaar vloeibaar product met een relatief hoge concentratie silicium (3% orthokiezelzuur) waarmee eenvoudig de juiste hoeveelheid is te doseren.

Adviesdosering plantenopkweek
Start 2 weken ná zaaien met het via de A-bak of via een bladbespuiting doseren van 0,35 liter SilicaPower per hectare. Meegeven kan met de irrigatie via het eb-vloed systeem. Herhaal deze dosering wekelijks gedurende de gehele opkweek.

Adviesdosering productieteelt
Start direct na poten van de komkommerplant met het via de A-bak meedruppelen van 0,35 liter SilicaPower per hectare; is er sprake van een hogedraadteelt, dan volstaat 0,3 liter/ha. Herhaal deze toepassing wekelijks tot kort voor het rooien van het gewas c.q. verwijderen van de teelt. Op de momenten dat chemische gewasbescherming wordt toegepast, dan kan SilicaPower prima aan die bespuiting worden toegevoegd in een dosering van 0,5 liter per hectare. Meedruppelen is die week dan niet noodzakelijk c.q. kan worden overgeslagen.

Wat doet silicium in de plant
In de plant verhoogt silicium de productie van fenolen, fytoalexinen en andere signaalstoffen en enzymen. Al deze stoffen stimuleren het afweersysteem van de komkommerplant waardoor deze beter bestand is tegen bijvoorbeeld hoge zoutgehaltes en nutriënten disbalans. Silicium zorgt voor een betere opname en verdeling van calcium en magnesium. De plant zal hierdoor minder transpireren en heeft dus minder last van droogtestress. Andere effecten van extra silicium toedienen zijn een betere doorworteling en een hogere chlorofylproductie. Dit laatste betekent meer fotosynthese waardoor de productie stijgt.

SilicaPower staat op de SKAL-inputlijst en mag dus worden toegepast in een bioteelt.

Heeft u vragen of wilt u nadere uitleg over bovenstaand teeltadvies voor komkommer?
Onze adviseur Leo Hoogeveen kent alle ins en outs van de komkommerteelt. Bel hem als u vragen heeft hoe bovenstaande adviezen het best toepasbaar zijn binnen uw eigen specifieke bedrijfssituatie.
Leo is telefonisch bereikbaar op +31 (0)6 57 18 34 89 of stuur hem een bericht.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

+31 (0)6 49 33 49 30E-mail

Algemeen directeur en adviseur boomteelt en zachtfruit

nldeenesptfrruworld

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

+31 (0)6 57 18 34 89E-mail

Adviseur sierteelt

nlbe

Jesse Jochems

Uw adviseur

Jesse Jochems

+31 (0)6 51 54 07 36E-mail

Adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenten

nl