Weerbaar telen met SalicylPuur

Helpt uw gewas onder glas beter groeien!

SalicylPuur is een product van PlantoSys op basis van wilgenbastextract met hierin onder meer natuurlijk salicylzuur. Dit reguleert de planteigen afweer: het maakt planten robuuster en vitaler. En door gebruik van SalicylPuur gebeurt dit 100% systemisch. Verder is inmiddels uit diverse praktijkdemo’s gebleken dat dit product ook de groei van uw gewas stimuleert. Kortom: uw gewas wordt robuuster èn groeit beter.

Vitaler wortelgestel

Maar salicylzuur doet meer. Uit onderzoeken en demo’s in komkommer, koolzaailingen, roos en aardbei blijkt dat de wortelontwikkeling van planten die behandeld zijn met SalicylPuur beter is:
8 à 10 % meer wortelgewicht. Deze planten wortelen sneller weg en ontwikkelen een beter, gezonder wortelstelsel. Hiermee nemen de planten hun voeding en water beter op. Dit is direct merkbaar in de productie van droge stof.

 
wortelstelstel onbehandeld   wortelstelsel na behandeling met SalicylPuur

 

Stijging productie en kwaliteit

De hogere productie van droge stof heeft geleid tot dikker, steviger blad, hardere stelen. Bij de teelt van rozen (verschillende rassen) heeft zich dit vertaald in meer takken, langere takken, met meer bloemtrossen en een eerdere oogst. Kortom: productiestijging.

                                                   

Minder uitval èn hogere opbrengsten

Als je bovenstaande combineert met eerdere resultaten behaald met toediening van SalicylPuur op het gebied van robuustere planten, levert dit een positief beeld op:
 

 • robuustere planten en daardoor minder problemen met:
  • Xanthomonas, echte meeldauw, Fusarium, Phytophthora en roesten,
  • witte vlieg, luis, spint en galmijt en
    
 • zichtbaar betere wortelontwikkeling, met als gevolg:
  • betere opname van elementen en voeding,
  • meer en zwaardere takken,
  • met meer en zwaardere vruchten.


Toepassing SalicylPuur in de praktijk

Blijft nog een terechte vraag over: hoe gemakkelijk pas ik het toe in mijn teelt?


SalicylPuur:

 • is ongevaarlijk voor bijen, hommels en natuurlijke vijanden
 • is 100% systemisch, dus zowel toepasbaar door blad- als door worteltoepassing
 • kan gespoten of meegedoseerd worden in de A-mestbak
   

Bij spuiten geldt:

 • elke 7 dagen
 • in een dosering van 200 ml/100 liter water en
 • met een minimum van 1 liter/ha


Als u meedruppelt vanuit de mestbak: 1 liter/ha/week.

Bent u ook benieuwd wat SalicylPuur voor uw teelt onder glas kan betekenen?
Neem contact met ons op voor advies op maat. 

Of print deze informatie over de concrete resultaten met SalicylPuur in de glastuinbouw.
Voor meer algemenere informatie over SalicylPuur (ook voor andere teelten) klik hier.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten