Weerbaar telen met SalicylPuur

Helpt uw gewas onder glas beter groeien!

SalicylPuur is een product van PlantoSys op basis van een planteigen stof: salicylzuur.
Dit reguleert de planteigen afweer. Door (tijdig) extra salicylzuur toe te dienen, blijkt de planteigen afweer versterkt en versneld te worden. En door gebruik van SalicylPuur gebeurt dit 100% systemisch. Verder is inmiddels uit diverse praktijkdemo’s gebleken dat dit product ook de groei van uw gewas stimuleert. Kortom: uw gewas krijgt een sterkere eigen afweer èn groeit beter.

Versterkte planteigen afweer

Het plantenhormoon salicylzuur is zelf geen afweerstof. Wel zet het de plant aan om afweereiwitten en -enzymen te gaan aanmaken. Dit gebeurt bij een bepaalde concentratie salicylzuur in de plant. Dan gaat de ‘switch’ om en start hij met de aanmaak van deze afweereiwitten.
Door van buitenaf, via bladbespuitingen of via wortelopname, salicylzuur aan de plant toe te voegen, stijgt de concentratie salicylzuur in de hele plant. Deze zal dan na infectie krachtiger reageren en sneller en meer afweereiwitten gaan aanmaken. Eiwitten die op hun beurt de ontwikkeling van een bacterie, schimmel of virus in de plant kunnen stoppen.

Vitaler wortelgestel

Maar salicylzuur doet meer. Uit onderzoeken en demo’s in komkommer, koolzaailingen, roos en aardbei blijkt dat de wortelontwikkeling van planten die behandeld zijn met SalicylPuur beter is:
8 à 10 % meer wortelgewicht. Deze planten wortelen sneller weg en ontwikkelen een beter, gezonder wortelstelsel. Hiermee nemen de planten hun voeding en water beter op. Dit is direct merkbaar in de productie van droge stof.

 
wortelstelstel onbehandeld   wortelstelsel na behandeling met SalicylPuur

 

Stijging productie en kwaliteit

De hogere productie van droge stof heeft geleid tot dikker, steviger blad, hardere stelen. Bij de teelt van rozen (verschillende rassen) heeft zich dit vertaald in meer takken, langere takken, met meer bloemtrossen en een eerdere oogst. Kortom: productiestijging.

                                                   

Minder uitval èn hogere opbrengsten

Als je bovenstaande combineert met eerdere resultaten behaald met toediening van SalicylPuur op het gebied van planteigen afweer, levert dit een positief beeld op:

 • betere planteigen afweer tegen Xanthomonas, echte meeldauw, Fusarium, Phytophthora en roesten,
 • onderdrukking witte vlieg, luis, spint en galmijt en
 • zichtbaar betere wortelontwikkeling:
 • betere opname elementen en voeding,
 • meer en zwaardere takken,
 • met meer en zwaardere vruchten.


Toepassing SalicylPuur in de praktijk
Blijft nog een terechte vraag over:
Hoe gemakkelijk pas ik het toe in mijn teelt? SalicylPuur:

 • is ongevaarlijk voor bijen, hommels en natuurlijke vijanden
 • kan gespoten of meegedoseerd worden in de A-mestbak
 • is 100% systemisch, dus zowel toepasbaar door blad- als
 • door worteltoepassing
 • elke 7 dagen spuiten in een dosering van 200 ml/100 liter water
  met een minimum van 1 liter/ha.
 • bij meedruppelen vanuit de mestbak: 1 liter/ha/week.


Bent u ook benieuwd wat SalicylPuur voor uw teelt onder glas kan betekenen?
Neem contact met ons op voor advies op maat. 

Of print deze informatie over de concrete resultaten met SalicylPuur in de glastuinbouw.
Voor meer algemenere informatie over SalicylPuur (ook voor andere teelten) klik hier.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten