Met Silicium een weerbare plant

Zichtbare effecten in de praktijk

Silicium (Si). Een veelbesproken element, dat door steeds meer telers ingezet wordt om de weerbaarheid van hun gewassen te verhogen. Er wordt steeds meer bekend over de invloed van dit micro-nutriënt op gewassen. Si is één van de basisbestanddelen in de zand- en kleigrond. Toch is het nauwelijks in opneembare vorm aanwezig. En dat terwijl planten hier wel degelijk baat bij hebben.

Praktijk bevestigt theorie

De afgelopen jaren hebben wij bij verschillende kwekers praktijkervaring opgedaan met onze silicium biostimulant SilicaPower. Deze concrete praktijkresultaten kunnen we nu koppelen aan wat we al uit laboratoriumonderzoek konden halen.

Door middel van plantsapmetingen en droge stof analyses van zowel gewassen uit de glastuinbouw als van onder meer pootaardappelen krijgen we steeds beter inzicht en concrete informatie. Enerzijds bevestigen de uitkomsten al bestaande vermoedens over verhoogde plantweerbaarheid en groei. Daarnaast leveren deze praktijktoepassingen bruikbare informatie op, die direct leiden tot concreet resultaat, een hogere productie èn van betere kwaliteit:

 • betere bloemkleur
 • betere houdbaarheid

 • hardere schil bij pootgoedaardappel

Aantoonbare resultaten in de glastuinbouw en pootaardappelen

We hebben in onze analyses gewerkt met onze silicium biostimulant SilicaPower en ons tot nu toe vooral toegespitst op de glastuinbouw en pootaardappelen.

In onze proeven in tomaat, sla, kool, Chrysant, Kalanchoë, Platycodon, Phalaenopsis, Gerbera, snijhortensia, roos en potanthurium blijkt telkens weer hetzelfde: SilicaPower is gemakkelijk toe te dienen, gemakkelijk opneembaar, 100% systemisch. En het versterkt daadwerkelijk celwanden en opperhuid en verhoogt de plantweerbaarheid. Sterkere, zichtbaar mooiere gewassen. Dit alles leidt direct tot productiestijging en een hogere kwaliteit van uw gewas. 

Een kleine greep uit de effecten van SilicaPower (Si) in:

 • Phalaenopsis: compacter, harder, steviger blad; minder transportschade
 • Gerbera: sterker blad
 • snijhortensia: hogere weerbaarheid 
 • opkweek van kool: donkerder blad, meer wortels, meer droge stof, zwaardere wortels, betere opname andere (sporen)elementen
 • pootaardappelen: stevigere schil, waardoor minder wondjes ontstaan bij het rooien en sorteren.

 

Concrete resultaten Silicium* op een rij

 • intensere bloemkleur; dit blijft ook bij uitbloeien
 • dikker, harder blad en betere bladstand
 • sterkere celwanden
 • betere doorworteling
 • hogere chlorofylproductie, dus meer fotosynthese
 • productie stijgt
 • plantweerbaarheid neemt toe
 • transpiratie neemt af, minder droogtestress
 • herverdeling Ca en Mn, waardoor minder kans op nutriëntenvergiftiging
 • grotere hoeveelheid van CO2-bindend enzym Rubisco
   

* Deze resultaten worden mede behaald en verder aangevuld met extra voordelen door het gebruik van specifiek SilicaPower

Silicium biostimulant van PlantoSys: SilicaPower

PlantoSys verwerkt silicium in een aantal producten. Onze pure silicium biostimulant heet SilicaPower. Daarnaast hebben we het toegevoegd aan ArgicinPlus en Nutricin onder meer omdat het het effect van colloïdaal zilver in dit product versterkt.

Neem contact op voor advies

We hebben inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van SilicaPower in zowel glastuinbouw als bij pootaardappelen. Het blijft belangrijk de behandeling goed af te stemmen op uw specifieke situatie. Neem daarom gerust contact met ons op als u nog vragen heeft of voor advies op maat.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

+31 (0)6 49 33 49 30E-mail

Algemeen directeur en adviseur boomteelt en zachtfruit

nldeenesptfrruworld

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

+31 (0)6 57 18 34 89E-mail

Adviseur sierteelt

nlbe

Jesse Jochems

Uw adviseur

Jesse Jochems

+31 (0)6 51 54 07 36E-mail

Adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenten

nl