Argentum

Versterkend effect wilgenbastextract en opnamecapaciteit spoorlementen
Met Argentum wordt enerzijds het effect van wilgenbastextract in onder meer SalicylPuur versterkt.

Daarnaast is aangetoond dat het toepassen van lage doseringen nano-zilver op planten de opname van elementen als Mg, N, Fe en andere spoorelementen verbetert.

Bestellen
Argentum

Meer fotosynthese, meer glucose, meer groei
Verder wijst onderzoek uit dat nano-zilver het chlorofylgehalte van planten verhoogt, waardoor meer fotosynthese kan plaatsvinden en er meer suikers (zoals glucose) gemaakt worden. Met als gevolg dat uw gewas sneller kan groeien.

Hulp bij ongustige weersomstandigheden
Bovendien verkleint het de gevolgen van hagel en andere heftige weersomstandigheden bij buitenteelten. Hierdoor ondervindt uw gewas hier minder last en stress van en kan het beter doorgroeien. 

Andere vormen van plantenstress
Gewasbehandelingen geven (onzichtbare) wondjes, met ongewenste stress als gevolg. Ook hierbij kan de inzet van Argentum helpen bijvoorbeeld in de teelt van Phalaenopsis. Door tijdens het stokken gedurende die laatste weken van de lange teelt Argentum in te zetten wordt het verlies van bloemknoppen voorkomen.

Als naoogsteffect heeft zilver ditzelfde stressverlagende effect. Appels die in de laatste weken voor de oogst minimaal 3 x zijn bespoten met Argentum, komen ‘frisser’ uit de koelcel. Zeker als de kratten waarin de appels worden bewaard, schoongehouden worden met ArgiPura. Zo realiseren we bijvoorbeeld een toename van klasse-A appels met 30 tot 40%. 

Daarnaast is het te gebruiken in buitenteelten in het najaar als de plantactiviteit te laag is geworden en wilgenbastextract geen effect meer heeft. Tijdens de bladval in steenfruit bijvoorbeeld kunt u dan nog wel Argentum toepassen in combinatie met Cuprum.

Kortom:
Door Argentum toe te dienen, kunt u op diverse manieren uw opbrengst verhogen. 

Voordelen en tips

  • Geen residu, geen groeiremming.
  • Argentum kan worden gecombineerd met neutrale tot basische preparaten. 
  • Gebruik geen Argentum in water waaraan waterstofperoxide (H2O2) is toegevoegd.H2O2 oxideert de zilverdeeltjes, waarmee het effect van deze deeltjes verloren gaat.

Meer informatie

  • Dosering

  • Spuitinterval

Alle producten

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

Erik Jaspers

Uw adviseur

Erik Jaspers

Rics Maris

Uw adviseur

Rics Maris

productwijzer