Alternatief voor chemie

De laatste jaren staan kwekers steeds meer open voor alternatieven voor chemie. Deels gedwongen vanuit wetgeving, maar ook steeds meer vanuit eigen overtuiging.

Wij bieden dit alternatief met onze producten van natuurlijke oorsprong:

  • zonder zichtbaar residu
  • met amper meetbaar residu (tot 2,4% van de MRL)
  • zonder groeiremming
  • zonder re-entry
  • zonder veiligheidstermijn


Doordat inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds meer aan banden wordt gelegd, hetzij door verbod van een aantal specifieke middelen, hetzij door beperking van de frequentie waarmee ze mogen worden toegepast, zijn kwekers steeds meer aangewezen op alternatieven.

Tijdens proeven met onze producten van natuurlijke oorsprong, wordt steevast een reductie gemeten van pathogenen van 60 à 80%. En in enkele gevallen zelfs tot 90%. Dit is weliswaar nog geen 95 à 100% zoals bij inzet van chemische middelen, maar wel voldoende om bijvoorbeeld in de rozenteelt gedurende 2 à 3 maanden echte meeldauw uit het gewas te houden. Met als bijkomend voordeel dat er geen groeiremming ontstaat (deze treedt bij inzet van chemie wel op) en met zo’n 6 à 7 cm. langere stelen.