Voordelen Silicium in aardappelplant

Onderzoek door Wageningen University & Research heeft bovendien uitgewezen dat de beschikbaarheid van voldoende opneembaar silicium vanaf het begin van de teelt resulteert in meer knollen per plant en meer knollen in de maat.  

Met SilicaPower de juiste siliciumconcentratie
Silicium is door de aardappelplant alleen opneembaar in de vorm van orthokiezelzuur. Voor een optimale werking is het van wezenlijk belang dat de plant continu een juiste concentratie van silicium krijgt aangeboden. SilicaPower is een kant en klaar vloeibaar product met een relatief hoge concentratie silicium (3% orthokiezelzuur) waarmee eenvoudig de juiste hoeveelheid is te doseren. Het is gemakkelijk opneembaar en stimuleert de wortelontwikkeling. Hierdoor is het gewas beter in staat water en nutriënten op te nemen. Verder verstevigt silicium de celwanden en wordt het blad dikker (versterking opperhuid). Nieuwgevormde aardappelknollen verdrogen minder snel vanwege de regulerende werking van silicium op de celspanning.

Doseringsadvies

Voor het beste resultaat geldt een dosering van 4 liter SilicaPower per hectare voor het hele teeltseizoen. Dit kan in één gift tijdens het poten of in deelgiften gedurende het seizoen. Welke keuze prevaleert is onder andere afhankelijk van de mogelijkheden op de pootcombinatie; is er bijvoorbeeld een doseerinstallatie aanwezig?

Potentieel zijn er 3 toepassingsopties:

  1. 4 liter/ha als rijenbehandeling tijdens het poten OF
  2. 1,5 liter/ha als rijenbehandeling (startgift) tijdens het poten, gevolgd door 5 x 0,5 liter/ha vanaf moment volledig ontvouwen 2e bladlaag (BBCH schaal 12) OF
  3. 8 x 0,5 liter/ha vanaf moment volledig ontvouwen 2e bladlaag (BBCH schaal 12)

Bij optie 2 en 3 geldt voor de bladbespuiting telkens een interval van 7-10 dagen.

SilicaPower is niet EC-verhogend en kan, in geval van een rijenbehandeling, worden meegegeven in de tank met rijenbehandelingsmiddelen of, in geval van een bladbespuiting, worden meegespoten met een Phytophthora of Olie H bespuiting. Dit beperkt het aantal keren dat extra door het gewas moet worden gereden tot een minimum.

Wat doet silicium in de aardappelplant
Silicium verhoogt in de plant de productie van een aantal planteigen stoffen. Deze stoffen stimuleren het afweersysteem van de aardappelplant waardoor deze beter bestand is tegen bijvoorbeeld hoge zoutgehaltes en nutriënten disbalans. Verder zorgt silicium zorgt voor een betere opname en verdeling van calcium en magnesium. De aardappelplant zal hierdoor minder transpireren en heeft dus minder last van droogtestress. Ook mangaan, die onder moeilijke omstandigheden soms te kort schiet, en borium worden onder invloed van silicium beter opgenomen. Andere effecten van extra silicium toedienen zijn een betere doorworteling en een hogere chlorofylproductie. Dit laatste betekent meer fotosynthese waardoor de productie stijgt.

Ook voor een biologische teeltwijze
SilicaPower staat op de SKAL-inputlijst en is daarmee inzetbaar in de biologische pootgoedteelt.

Heeft u vragen of wilt u nadere uitleg over bovenstaand teeltadvies voor pootaardappelen?
Onze adviseur Rics Maris kent alle ins en outs van de pootaardappelteelt. Bel hem daarom als u vragen heeft hoe bovenstaand advies het best toepasbaar is binnen uw eigen specifieke bedrijfssituatie.  
Rics is telefonisch bereikbaar op 06 82 96 17 96 of stuur hem een bericht.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

+31 (0)6 49 33 49 30E-mail

Algemeen directeur en adviseur boomteelt en zachtfruit

nldeenesptfrruworld

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

+31 (0)6 57 18 34 89E-mail

Adviseur sierteelt

nlbe

Erik Jaspers

Uw adviseur

Erik Jaspers

+31 (0)6 30 17 04 72E-mail

Adviseur glastuinbouw

nlenesptfrworldma

Rics Maris

Uw adviseur

Rics Maris

+31 (0)6 82 96 17 96E-mail

Adviseur aardappelen en vollegrondsgroenten

nl

Joël Cornielje

Uw adviseur

Joël Cornielje

+31 (0)6 82 01 95 47E-mail

Adviseur zachtfruit

nlendknofieelvlt