Roest(en)

Bladinfecties met oranje sporenhoopjes in diverse gewassen zoals framboos, Hypericum en Pyrus.

Aanbevolen product

Spuiten met Argicin®Plus.

Om uw gewassen robuuster en vitaler te maken, adviseren we voor teelten onder glas SalicylPuur mee te druppelen en Cuprum te LVM-en.