Fusarium

Wortel-, bol- en knolrot in een breed scala aan gewassen, waaronder aardappel, tomaat, tulp, granen en Amaryllis.

Aanbevolen product(en)

Salicylzuur is 100% systemisch en zorgt ook in de ondergrondse plantendelen voor een planteigen afweerreactie.

Voor teelten met fertigatie:

  • 1 liter SalicylPuur/ha/week meedoseren vanuit de B-bak


In geval van spuiten als toepassingstechniek:


Uit een proef van WUR-Bleiswijk op valse meeldauw in Impatiens (vlijtig Liesje) bleek niet alleen dat de valse meeldauw significant werd onderdrukt, maar dat ook bodemschimmels als Fusarium culmorum, Fusarium solani en Alternaria sp. 40 á 50% minder voorkwamen in de wortels van (bovengronds) behandelde planten in vergelijking met onbehandelde planten. Salicylzuur geeft dus in de hele plant een extra impuls aan de planteigen afweer, ook wanneer dit plantenhormoon alleen op bovengrondse delen is gespoten.