Fusarium

Fusarium

Wortel-, bol- en knolrot in een breed scala aan gewassen, waaronder aardappel, tomaat, tulp, granen en Amaryllis.

Aanbevolen product(en)

Wilgenbadtextract is 100% systemisch en maakt uw gewas robuuster en vitaler.

Voor teelten met fertigatie:

  • 1 liter SalicylPuur/ha/week meedoseren vanuit de A-bak


In geval van spuiten als toepassingstechniek:


Uit een proef van WUR-Bleiswijk op valse meeldauw in Impatiens (vlijtig Liesje) bleek niet alleen dat de valse meeldauw significant werd onderdrukt, maar dat ook bodemschimmels als Fusarium culmorum, Fusarium solani en Alternaria sp. 40% á 50% minder voorkwamen in de wortels van (bovengronds) behandelde planten in vergelijking met onbehandelde planten. 

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

Erik Jaspers

Uw adviseur

Erik Jaspers

Alle aantastingen

Productwijzer