Colletotrichum

Veroorzaakt blad- en stengelvlekken in diverse gewassen.

Aanbevolen producten

Spuiten met Argicin®Plus. Bij heftige infectie kunt u Argicin®Plus combineren met Cuprum.

Voor teelten onder glas adviseren we SalicylPuur te combineren met Cuprum. U kunt dan SalicylPuur spuiten dan wel meedruppelen en Cuprum LVM-en.