Clavibacter

Bacterieverwelkingsziekte (ook wel bacteriekanker) die ernstige schade kan veroorzaken in tomatenplanten. Deze bacterie kan overgebracht worden met zaad, jonge planten, vruchten, water en werkzaamheden in het gewas. Bovendien kan de bacterie achterblijven in grond en substraat.

Aanbevolen producten

U kunt uw gewas versterken tegen deze bacterieverwelkingsziekte door Argentum te LVM-en. Daarnaast doseert u SalicylPuur mee vanuit de A-mestbak voor een robuuster gewas.

Een goed, maar arbeidsintensiever, alternatief is te spuiten met Argicin®Plus.

Uit een laboratoriumproef van Groen Agro Control is gebleken dat gewassen – door hun toegenomen vitaliteit en robuustheid – voor 99% beter opgewassen waren tegen Clavibacter.
We komen graag in contact met partijen die met deze kennis in de praktijk aan de slag willen.