Agrobacterium

Overmatige wortelgroei (crazy roots) in vooral tomaat en aubergine.

Agrobacterium

Aanbevolen product(en)

SalicylPuur meedoseren via de A-mestbak om zo de planten in de hele kasafdeling robuuster te maken. Dit leidt tot een weerbaar gewas.

Door Argentum in het substraat injecteren in de matten van de planten die de ernstigste overmatige wortelgroei laten zien, wordt normale wortelgroei gepromoot. Zo groeien weer gezonde, vitale nieuwe wortels die een infectie door Agrobacterium kunnen weerstaan.
Een keer per week gedurende vier weken achter elkaar behandelen, blijkt voldoende om geïnfecteerde planten weer van vegetatieve naar generatieve groei te krijgen.

Alwin Scholten

Uw adviseur

Alwin Scholten

Leo Hoogeveen

Uw adviseur

Leo Hoogeveen

Erik Jaspers

Uw adviseur

Erik Jaspers

Alle aantastingen

Productwijzer